Časopis Harward Business Review zveřejnil své desetileté studie, ve kterých popisuje, co brzdí lídry, aby mohli dosahovat vysoké produktivity a rozvíjel kulturu důvěry na vysoké úrovni. Nebudu vás napínat, jedná se o neschopnost navazovat a udržovat vztahy s vysokou úrovní důvěry.

Pokud vám lidé nedůvěřují, nemůžete prosperovat. Miroslav Sázovský

Ačkoliv se již 15 let potkávám s majiteli firem a CEO, pro které pracuji jako jejich mentor a executive coach, tak vidím, že většina lídrů vnímá důvěru jako něco, co je dobré mít, jakési sociální lepidlo. Neuvědomují si, že důvěra je nedílnou součástí jejich úspěchu a nejedná se o měkkou dovednost. Spolu s mou ženou Evou, každý den koučujeme úspěšné, chytré a bohaté lidi, proto vám teď mohu prozradit 5 vědecky ověřených postupů, jak si získat důvěru lidí, které vedete.

1) Zeptejte se, jak jim můžete pomoci.

Vedení lidí není o vás. Mnoho lídrů se soustředí na rozvíjení svých dovedností, znalostí a schopností, ale primárně by se měl rozvíjet váš tým. Navštivte první linii, kde se odehrává nejvíce konverzací a činností, jenž rozhodují o úspěchu vaší společnosti a pomozte jim. Sundejte si sako, vyhrňte rukávy a zeptejte se:

"Jak vám mohu pomoci?"

Pokud někoho podpoříte, aby dosáhl úspěchu, automaticky přicházejí silné emoce vděčnosti a pocit důvěry. Lidé cítí, jak máte zájem a péči o to, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité.

1) Koučujte

Ve studii, kterou prováděla společnost Google bylo zjištěno, že tou nejlepší schopností, které si lidé cení na svých lídrech, je koučování. Pokud chcete být důvěryhodný lídr, koučujte lidi ve svém týmu, aby měli větší jasnost, lehkost a zábavu.

Pokud lidé nemají svobodu bytí a svobodu jednání, tak ztrácejí svou moc dosahovat výsledků, na kterých jim skutečně záleží a které jsou pro ně a společnost důležité.

 • Naslouchejte a nalaďte se na náladu lidí ve vašem týmu.
 • Vytvářejte náladoprostor podporující důvěru a uzemněte všechna neuzemněná negativně subjektivní hodnocení.
 • Pomozte lidem odhalit jejich milná a nereálná očekávání.
 • Vymezte hranice a pomozte lidem udržet jejich směr ve vymezených mantinelech.
 • Budujte důvěru tím, že pomůžete lidem šetřit jejich nejcennější zdroje: čas a energii.

3) Buďte transparentní a předvídatelní

Lidé potřebují vědět, na co se mohou spolehnout a jaká jsou vaše očekávání. Pokud jste pro lidi netransparentní a nepředvídatelní, tak můžete ve vaší společnosti zapomenout na vysokou kulturu důvěry.

Lidé od vás neočekávají bezchybné jednání. Mají letité zkušenosti s porušováním pravidel, nedodržováním slova a neplněním úkolů.

Pokud se však na vás nemohou spolehnout, nevědí, na čem jsou a co se očekává, tak začnou používat ochranou strategii na zamezení selhání. Jasně a srozumitelně komunikujte, jak se věci mají a s čím od vás mohou počítat.

Buďte mužem či ženou integrity a převezměte si radikální odpovědnost za výsledky, kterých společně můžete dosáhnout.

4) Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu

Zpětná vazba je podceňovanou dovedností. I ten nejvíce podceňovaný kolega má cenné dary, které mohou proměnit produktivitu celé společnosti. Naopak váš nejvýkonnější kolega má neproduktivní návyky, kterým je potřeba předcházet.

Každý z nás si zaslouží vaši vděčnost a ocenění.

Jen málo lídrů dokáže vyjádřit, jak je vděčný, čeho si na každém ze svých kolegů váží a za co ho chce tento týden ocenit. Využijte konstruktivní zpětnou vazbu k obdarování vašich kolegů. Pomozte jim využít jejich potenciál k maximalizování příležitostí a eliminaci nebezpečí.

Využívejte zpětnou vazbu jako podporu, nikoliv jako útočnou zbraň. Ve vašem týmu nesmí chybět pravidelná zpětná vazba na týdenní, měsíční, kvartální a roční bázi. Můžete k tomu využít Flowave Performance System.

5) Zastavte pomlouvání

Téměř ve všech společnostech je nejčastějším chováním, které udržuje cyklus nedůvěry - pomlouvání. Pomluvy označuji jako negativně subjektivní hodnocení, která jsou zabijákem důvěry.

Nepomlouvejte a netolerujte pomluvy.

Pokud někdo pomlouvá, tak hned zakročte a uzemněte jeho subjektivní hodnocení (pomluvu). Jak uzemnit subjektivní hodnocení vysvětluji v kurzu: Důvěra ve vztazích nejen na pracovišti.

Zastavit pomluvy si vyžaduj odvahu. Odvaha bez zranitelnosti neexistuje, proto budete vy a pomlouvající muset být zranitelní a ochotní obnovit důvěru. Naučte lidi jednat jiným způsobem.

Naučte je s důvěrou mluvit o nedůvěře a vést konverzace k akci. jedině tak jim pomůžete vytvářet bezpečný prostor, ve kterém mohou být sebevyjádření a dělat chyby, aniž by se museli obávat, že se na ně snesou pomluvy.

Závěr

Během své praxe jsem poznal spoustu firem, ve kterých panovala vysoká, ale i nízká úroveň kultury důvěry. Ve firmách, kde byla vysoká úroveň kultury důvěry, vedli lidi lídři, kteří dokázali přiznat svou chybu, omluvit se a požádat své kolegy o odpuštění.

Tito lídři se dokázali dostat za to, za koho se považovali a byly součástí a zdrojem něčeho většího, než jsou oni samotní.

Důvěra se buduje určitým způsobem chování a jednání. Pokud však nevíte, kde se bere vaše jednání a chování, tak ho nemůžete proměnit a udržovat vysokou kulturu důvěry.

Nejdříve musíte poznat sami sebe, abyste mohli být zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní. Miroslav Sázovský

Jednou jsem na přednášce Michelle Reina slyšel vyprávět příběh o objevení toho, co nevíte, že nevíte:

Příběh o muži, který ztratil klíče před restaurací. Tento muž strávil desítky minut hledáním klíčů pod lampou veřejného osvětlení. Když manažér restaurace zavíral dveře, tak se muže zeptal, jestli nepotřebuje pomoci. "Ano." Zareagoval muž a dodal: "Ztratil jsem klíče a nemohu je najít." Manažér se ho zeptal: "Ztratil jste je pod touto lampou? Muž odpověděl: "Ne, ale tohle je jediné místo, kde vidím."

Nebuďte jako muž z tohoto příběhu a dovolte si nahlédnout do oblasti toho, co nevíte, že nevíte. To není místo, kdo víte, že to nevíte, ale je to skutečně oblast, kde nyní nemůžete nic vidět, protože to nevíte, že to nevíte.

Jak zlepšit důvěru ve vztazích nejen na pracovišti?

 • Můžete se začít zajímat o individuální vedení nebo skupinový koučink - kontaktujte mě na email: sazovsky@flowave.cz.
 • Můžete absolvovat online kurz: Důvěra ve vztazích.
 • Můžete se stát VIP členem komunity koučů a lídrů na webu www.FlowaveCoach.com, kde pravidelně zveřejňujeme koučovací techniky
 • Můžete se přidat do naší online komunity: FlowaveAcademy, kde se můžete hned zeptat a nemusíte čekat do dalšího článku nebo podcastu.
 • Můžete poslouchat podcast: Manželství, ve kterém se bavíme nejen o důvěře, ale i o dalších leadership dovednostech, které je potřeba rozvíjet ve všech vztazích nejen na pracovišti.
 • Můžete sledovat tento blog a zdarma se zaregistrovat se do newsletteru.

Miroslav Sázovský; www.sazovsky.coach