Rozdíl mezi úspěšnými a velmi úspěšnými lidmi je v tom, že velmi úspěšní říkají ANO věcem, kterým ostatní říkají NE. Jinými slovy, říkají NE věcem, kterým ostatní říkají ANO.

Velká většina lidí řekne ANO drobným věcem, ale ti velmi úspěšní řeknou ANO jen něčemu, co je větší než oni samotní, a říkají ANO jen tomu, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité.

Velmi úspěšní lidé říkají ANO jen těm věcem, nad kterými se jejich budoucí já raduje.

Došlo vám to? Jste tím, čemu řeknete ANO.

Stále říkáte něčemu ANO. Právě zrovna teď, když čtete tento text nebo posloucháte podcast, tak jste řekli ANO tomu, čemu věnujete svůj čas a pozornost. Když ráno mlsáte koblihy a popíjíte u toho sladkou limonádu, tak jste řekli ANO tomu, co budete jíst. Pokaždé, když si pustíte seriál nebo se díváte na sociální sítě, tak jste řekli ANO.

Pravdou však je, že když něčemu řeknete ANO, tak všemu ostatnímu říkáte NE.

Přemýšlejte, chcete žít malý život, nebo říkat ANO jen tomu, na čem vám záleží a co je pro vás důležité, aby se vaše budoucí já radovalo a abyste byli součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní?


Čemu řeknete ANO, to vytváří vaši identitu

Následující 2 minuty budu mluvit o vědeckých poznatcích a text si bude vyžadovat vaši intelektuální pozornost a úsilí. Nevypínejte nahrávku, ale vyberte si, že objevíte, co říkám.

Kdo skutečně jste, je určováno vaší akcí. Vaše identita se časem stane vaší osobností. Proto je velmi důležité, abyste v přítomnosti jednali z vytvořené budoucnosti, protože pak nemáte defaultní identitu, ale identitu, která je vytvořena z vytvořené budoucnosti skrze váš vytvořený kontext k této budoucnosti.

Vaše akce totiž poskytují vašemu podvědomí informace, kdo jste a za koho se považujete.

Je to jednoduché. Pokud si teď čtete tento článek nebo posloucháte můj podcast, tak jste člověk, který si čte tento článek a poslouchá podcast o tom, jak je úspěch jednoduchý. Takto dospějete k závěru, že jste člověk, který se zajímá o jednoduchost úspěchu.

V knize Nasadit vlastní kůži: Skryté asymetrie v každodenním životě vysvětluje Nassim Nicholas Taleb, že to, co děláte, je nejčastější definice vašeho hodnotového systému. Nebo Simon Sinek ve své knize Začněte s PROČ píše: Vaše jednání ukazuje na to, čemu věříte.

Pokud v něco věříte a nežijete s tím v souladu, tak nejste sám k sobě poctivý. Jinými slovy nejste v integritě sám se sebou, což psychologové nazývají kognitivní disonancí – stavem vnitřního konfliktu.

Při koučinku klientů se s kognitivní disonancí setkávám poměrně často. Především u chytrých, bohatých a úspěšných lidí. Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi. Je to stav, kdy je člověk konfrontován a je vyzván, aby porovnal své znalosti, přesvědčení nebo naučené chování. Klient srovnává, co ví, a o čem je přesvědčený, že to ví, s tím, co mu říkám, a jeví se mu to jako nekonzistentní (ve vzájemném rozporu).

Při koučování často dochází ke kognitivní disonanci, když se klient setkává s nekonzistentností (disonancí), kterou prožívá v okamžiku, když je konfrontován s tím, jak právě teď žije, a já mu odhaluji nový způsob bytí a způsob chování a jednání, kterým by mohl být použítý, aby dosáhl svého záměru, smyslu a cíle, se kterým za mnou přišel.

Rozumíte tomu? Já vím, není to zrovna jednoduché téma. Prosím, čtěte dál...


Identita úspěšných lidí

Úspěšní lidé znají dvě rovnice:

  1. Když při hře využijete svou jedinečnou schopnost, tak získáte důvěryhodnost všech ostatních hráčů.
  2. Když se spojíte s těmi správními lidmi a budete mít jejich důvěru, tak získáte peníze.

Tento příspěvek je pouze pro registrované

Získejte přístup ke článkům, které jsou přístupné jen pro zaregistrované uživatele.

Chci zíksta přístup Máte již účet?? Přihlásit