Nejen v podnikání, ale i v partnerském životě je důvěra to nejdůležitější, co rozhoduje o úspěchu.

Nedávno jsem byl pozvaný jako poradce na firemní poradu, kde neustále docházelo ke střetu majitele firmy s managementem. Obě strany měly pocit, že se spolu nedohodnou na tom, co chce majitel a co potřebuje management.

Po vášnivé hodinové diskusi, kdy jsem viděl, jak obě strany začínají být frustrované, jsem si uvědomil, v čem je problém. Ani jedna strana se necítila pochopená, a proto jejich mozek vysílal signál nebezpečí, které ničilo vzájemnou důvěru.

Během své praxe kouče jsem si všiml, že nejúspěšnější lidé se liší od těch úspěšných v 5 dovednostech, které vytvářejí důvod, proč jim lidé důvěřují a následují je.


1) Autenticky vám naslouchají

Lidé vám nemohou důvěřovat, když se necítí pochopeni. Být pochopen znamená, že budete naslouchat bez zapojení svých postojů, pohledů, názorů, ospravedlňování, souzení významné minulosti a čehokoliv jiného, čím byste mohli být ovlivněni, nebo co vám může bránit v tom, aby se ostatní cítili skutečně pochopeni.

Tento druh naslouchání je skutečně autentickým nasloucháním. Není to aktivní naslouchání, není to ani hluboké naslouchání. Je to skutečně autentické naslouchání, kdy dokážete být autentičtí o své neautentičnosti.

Leadership stojí a padá s tím, jak dokáže být lídr autentický o své neautentičnosti.

Druhý člověk se cítí pochopen, když řekl vše, co chtěl říct, a nechce už nic dodat k tomu, co právě řekl.

Neznamená to, že ho necháte vymluvit, až už únavou nemá co říct, ale že se cítí skutečně pochopený a že vy jste skutečně slyšeli, co říkal, a rozuměli tomu.

Pocit „jsem pochopen“ při naslouchání vzniká tehdy, když dokážete znovu vytvořit realitu druhého člověka. To se může stát, když nasloucháte z pohledu „jejich reality“, ale vynecháte „jejich“ ze svého naslouchání.

Při autentickém naslouchání nejde o to, jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte, vy jen znova vytváříte konkrétní „jejich realitu“ bez toho „jejich“.

Jednodušeji řečeno, při autentickém naslouchání pochopíte, co je řečeno, bez dodání nebo odebrání něčeho z toho, co je řečeno.

Nejedná se o způsob, kdy je druhý vyslyšen, jedná se o pocit, kdy druhý člověk po tom, co vše řekl, má pocit, že je pochopen. Nejde tedy ani o pocit, že jste mu naslouchali.

Když umíte autenticky naslouchat, tak nasloucháte bez sebemenšího odporu k tomu, co někdo říká. Nemáte žádný názor na to, co druhý říká. Během naslouchání k tomu, co mluvící říká, nebo o čem mluví, nic nepřidáváte. Ani nejste v pozici „já už vím“.

Nasloucháte z pohledu, že je to jen to, co je pro druhou stranu „skutečné“.

Vraťme se k příběhu, kdy jsem byl pozván jako poradce na firemní poradu. Majitel a management firmy se navzájem vyslechli a porozuměli tomu, co ten druhý říká, ale navzájem se nezanechali s pocitem kompletního pochopení. Když jsem si převzal slovo a zanechal obě strany s pocitem kompletního pochopení, majitel firmy se dozvěděl důležitou informaci: „Ty nám nevěříš!“

Na tomto krásném příkladu můžete vidět, že díky autentickému naslouchání můžete objevit klíčové informace, které by vám při běžném způsobu poslouchání nebyly k dispozici. Obě strany uvízly v pevně držených postojích, pohledech, názorech, racionalizacích, ospravedlňování a v posuzování. Tím zažívaly pocit, že nedošlo k pochopení.

Velmi úspěšní lidé jsou při naslouchání zvědaví, chtějí rozumět tomu, co druhý říká, a záleží jim na tom.

Když prodáváte své nápady, produkty nebo služby, druhý člověk vám bude důvěřovat jen tehdy, když se bude cítit pochopený.


2) Zajímají se o to, na čem vám skutečně záleží a co je pro vás důležité

Na mém příběhu o náročné a frustrující poradě si můžeme ukázat další dovednost velmi úspěšných lidí. Mezi managementem a majitelem firmy nebyla důvěra, protože jednotlivé strany necítily, že je pro druhou stranu důležitý jejich „záměr“ a „pohnutky“.

Ve chvíli, kdy lidé necítí, že vás skutečně zajímá jejich záměr a pohnutky a že jim rozumíte, tak se cítí nepříjemně a často přechází do frustrace z nepochopení.

Víte, jak jsem si převzal slovo, abych změnil náladu porady, kam jsem byl pozvaný jako poradce?

Tento příspěvek je pouze pro platící členy

Získejte plný přístup ke všem článků, video nahrávkám a PDF dokumentům, které jsou přístupné jen pro platící členy (podporovatele).

Chci zíksta přístup Máte již účet?? Přihlásit