Setkali jste se s člověkem, který na vše, co jste řekli jednal defenzivně? Lidé, kteří mají defenzivní způsob jednání většinou nenaslouchají tomu, co říkáte, vaše slova si přizpůsobují a vymýšlí si odpovědi, ke kterým nemají objektivní fakta. Většinou jednají jako oběť okolností.

Všimněte si, že pokud mluvíte s člověkem s defenzivním způsobem jednání, tak jejich reakce se týkají jich než vás. Vůbec je nezajímají vaše pocity a potřeby a rádi říkají, musím se naučit vcítit do pocitů ostatních. ve výsledku chtějí uspokojit jen své potřeby a brání se jakékoliv změně chování.

Máte ve vztahu partnera, kolegu v práci nebo nadřízeného, který má defenzivní způsob jednání?

Nastavte hranice, protože zdravé vztahy nejsou jen jednostranné. Ve zdravém vztahu jsou důležité potřeby a pocity obou partnerů.

Jak se projevuje defenzivní způsob jednání:

  • Téměř vždy obrátí váš požadavek a bude požadovat po vás.
  • Když něco neudělá, tak bude vysvětlovat, jak nemohl, protože oni, tamto a toto.
  • Pokud mu dáte najevo, že se vám něco nelíbí, tak vás obviní z útočení.
  • Jakýkoliv požadavek na proměnu jeho nepříjemného chování bude pro něj příležitost vám připomenout, co jste vy udělali nebo neudělali v minulosti.
Poznáváte někoho ze svých blízkých členů rodiny, přátel, spolupracovníků nebo nadřízených?

V následujícím textu si odhalíme, jak mluvit s lidmi, kteří mají defenzivní způsob jednání, abychom se jimi nenechali manipulovat. Z jejich strany je to jen mocenské chování. Chtějí získat moc nad situací, proto se uchylují k tomuto obrannému způsobu jednání. Mají pocit, že to je to nejlepší, co mohou udělat, aby se ochránili a nevědí, že narušuji důvěru a integritu vztahu.

7 doporučení, jak mluvit s defenzivními lidmi:

  • Dbejte na to, ať je řeč o vás, ne o nich.
  • Používejte věty začínající zájmenem „já“.

Tento příspěvek je pouze pro registrované

Získejte přístup ke článkům, které jsou přístupné jen pro zaregistrované uživatele.

Chci zíksta přístup Máte již účet?? Přihlásit