Jeden z nejdůležitějších cílů každého kouče je vést klienty k tomu, abych zvýšil svou schopnost řešit situaci, kterou se týká, než je třeba vyřešit. Pokud klient po koučování získá moc „převzít“ nad konkrétní situaci, udělali jste skvělý kus práce.

Avšak existuje spousta věcí, událostí a okolností, nad kterými nikdy nebudeme mít kontrolu. Například nikdy nemůžete mít kontrolu nad chováním ostatních lidí. Dokonce ani oni samotní nemají moc ovládat své tělesné pocity, myšlenky, emoce a nálady. Jediný způsob, jak v těchto situacích provést osobní kontrolu je vzdát se kontroly a nechat to být. Jinak řečeno, radikálně přijmout, že to, co se děje je to, co se děje a není to nic jiného než to, co se děje. Pokud totiž nechceme přijmout, co se děje, tak jsme si ještě nevšimli, že to, co se děje, je už „to ono“.

"Změňte své pojetí sebe sama a automaticky změníte svět, ve kterém žijete. Nesnažte se změnit lidi, jsou to jen poslové, kteří vám říkají, kdo jste. Přehodnoťte sami sebe a oni vám tuto změnu potvrdí." - Neville Goddard

Každý z nás má možnost vypořádat se situacemi způsobem, který mu přerámuje způsob, jak se daná situace zobrazuje. Když si uvědomíte, že každé situaci dáváme nějaký význam a na základě toho si vytvoříme přesvědčení o této situaci, tak mám moc přehodnotit význam, který jsme této situaci přiřadili.

Prochází váš klient procesem rozcházení?

Pokud v životě klientů nastane situace, kdy dostali výpověď v práci, rozchází se s nimi partner nebo jim zemřel někdo blízký, tak se budou pravděpodobně potýkat s intenzivními negativními emocemi a zážitky.

Doporučuji si přečíst knihu Rozcházení od Katherine Woodward Thomas, která vyšla v češtině a společně s mou ženou Evou jsme podpořili její překlad a uvedení na český trh.

Při koučování klientů využívám techniku, kterou jsem si vypůjčil z dialektické behaviorální terapie (DBT). Tato terapeutická technika pomáhá klientům přijmout a nechat být situace, emoce a svět takový, jaký je a tím se vypořádat s intenzivními negativními emocemi a zážitky.

Pomocí následujících otázek můžete klienta vést k objevení, že nemůže mít pod kontrolou všechny aspekty svého prožívání. Naopak se může naučit tento nedostatek kontroly přijmout a vybrat si vědomou akci na místo emotivní reakce.

Tato technika pomáhá lidem utišit trápení, které prožívají, aniž by situaci měnili nebo kontrolovali.

Rada kouče koučům

Stejně jako je tomu u jiných cvičení, jedině záměrný trénink vám pomůže proměnit vaše emotivní reakce na vědomé akce. Podpořte klienta, aby toto cvičení prováděl pravidelně a poskytujte mu zpětnou vazbu. Doporučuji záměrný trénink min. 90 dnů.

Toto cvičení je hodnotné pro klienty, kteří se potýkají se obtížnými životními situacemi, jež jim vyvolávají pocit strachu, mají nutkání mít vše pod kontrolou nebo nejsou schopni přijmout náročnou situaci, jako je například: rozchod, nemoc, poničení majetku při tornádu, požáru nebo jiné katastrofální situaci.

Následující cvičení pomáhá klientům pečlivě analyzovat jejich současnou situaci, přijmout nekontrolovatelné a investovat do přijetí věcí takových, jaké skutečně jsou.

Radikální přijetí

Přijetí znamená uznat věci, které v životě nemůžeme ovlivnit, jako je například chování druhých lidí. Avšak máme možnost kontrolovat své chování, abychom snížili utrpení.

Odpovězte na následujících 15 otázek, přičemž mějte na paměti realitu neovlivnitelných okolností.

  • Jaký problém nebo jaká situace je pro vás problematická nebo bolestivá?
  • Co se stalo předtím, než situace vznikla?

Tento příspěvek je pouze pro platící členy

Získejte plný přístup ke všem článků, video nahrávkám a PDF dokumentům, které jsou přístupné jen pro platící členy (podporovatele).

Chci zíksta přístup Máte již účet?? Přihlásit