Moje pozitivní vlastnosti – pochvala

Jak reagujete na chválu od ostatních? Co vás napadne, když byste se měli pochválit? Přijímáte ji snadno a laskavě, nebo ji odoláváte a odmítáte? Pochvala je akt uznání vlastní hodnoty a hodnoty vašich vlastností s pozitivním dopadem na svět kolem vás.

Všimli jste si, že lidské bytosti mají negativní předpojatost? Zcela přirozeně dáváme větší psychologickou váhu negativním věcem nebo zkušenostem než těm pozitivním. Proto je naprosto přirozené, že se mnohem více zaměřujeme na naše negativní vlastnosti než na ty pozitivní.

Jak vaše prostředí reaguje na slova hrdosti a úspěchu? Mají radost s vámi? Pokud žijete v prostředí jako já, tak je to spíše naopak a slýchávám: „Aby ses nezbláznil. Stoupne ti to do hlavy. Přestaň se naparovat a chlubit.“ Pokud je člověk odrazován od pocitu hrdosti na své úspěchy, je běžnou reakcí nedostatečný pocit vlastní hodnoty. V těchto případech může být ocenění silných stránek a úspěchu nepřirozené a následně nepříjemné a „špatné“.

Odborníci Neff a Germer (2018) zdůrazňují moudrost pochvaly. Vidět své pozitivní vlastnosti a silné stránky, přispívá světu kolem nás v mnohem širším kontextu, než si dokážeme představit. Podle Neffa a Germera (2018) je důležité využít soucit sám k sobě (přijímání svých nedostatků a neadekvátnosti) k rozvoji sebehodnocení.

Soucit se sebou lze rozdělit do tří složek:

  • laskavost
  • lidskost
  • všímavost

Laskavost k sobě samému vyjadřuje uznání našich dobrých vlastností. Lidskost se vztahuje k uznání našich dobrých vlastností, aniž bychom se cítili izolovaní nebo lepší než ostatní. Všímavost znamená věnovat pozornost našim dobrým vlastnostem, než je považovat za samozřejmost.

V následujícím textu najdete cvičení, které vám a vašim klientům pomůže rozvíjet osobní pochvalu. Při tomto cvičení mají klienti možnost objevovat své pozitivní vlastnosti, které na sobě milují a mají pro ně svou cenu.

Rada pro kouče a terapeuty

Klienti se mohou domnívat, že pochválit sám sebe je sobecké nebo sebestředné, což jim může během cvičení způsobovat pocity nepohodlí. Pokud k tomu dojde, tak pomozte klientům odhalit moudrost schovávající se za pochvalou.

Tento příspěvek je pouze pro platící členy

Získejte plný přístup ke všem článků, video nahrávkám a PDF dokumentům, které jsou přístupné jen pro platící členy (podporovatele).

Chci zíksta přístup Máte již účet?? Přihlásit