Nepochopitelné partnerovo chování

Není potřeba pochopit chování partnera, ale objevit, kde se toto chování bere a co způsobilo, že se partner takhle chová. Pamatujte si, že to není o zbavení se svého trápení s partnerem. Není důležité, proč se takhle chová, ale proč chce trpět.

Tohle nechápu

Jednou za námi přišel manželský pár, kde ona říkala: "Jsem špatná a neschopná."  a on říkal: "Ať dělám, co dělám, nikdy nebudu dost." Oba se shodovali na tom, že nechápou chování toho druhého.

Možná i vy znáte podobné situace nejen z manželství, ale i z pracovního prostředí, kde máte pocit, že chování těch ostatních je naprosto nepochopitelné. Pokud vás zajímá, proč tomu tak je, tak v tomto článku najdete vysvětlení. Popíšeme vám, jak vzniká váš pohled na svět a proč není potřeba pochopit chování manžela, ale je mnohem lepší mu autenticky naslouchat, aby se cítil být vyslyšen.

👉 Poslechněte si podcast: 030 Manželství - Nepochopitelné chování partnera

Za nepochopitelným partnerovo chováním stojí naše vnímání reality přes jakýsi filtr, jenž nám zabarvuje a tvaruje svět, který pozorujeme. Dalo by se říct, že nevidíme realitu, ale jen obrázek toho, co za realitu považujeme.

Mentální model

​Dokud  nezvědomíme nevědomé, bude to řídit náš život a budeme to nazývat osudem. Carl G. Jung

Kde se skutečně bere naše nepochopení a vznikají přesvědčení o nás samotných, ostatních a našem okolí? Odpovědí jsou mentální modely. Na obrázku níže je znázorněný standardní proces vnímání reality, který se nazývá: Mentální model.

​​

4 primární přesvědčení

Z modelu mentálních modelů víte, že téměř všemu, co se v našem životě odehrává dáváme nějaký význam a na základě tohoto významu přepokládáme a na základě předpokladů učiníme závěry, jež vedou ke vzniku přesvědčení. Jinak řečeno, téměř nikdy to není o situaci samotné, ale o významu, který přiřadíme dané situaci na základě dřívějších nebo současných přesvědčení.

Společně s mou ženou Evou neustále provádíme výzkum a sledujeme stovky lidí, kteří se nám svěřují se svými limitujícími přesvědčeními. Na základě tohoto výzkumu jsme sestavili psychometrický test, díky kterému si můžete objevit své převládající přesvědčení (viz. obrázek níže).

​Chcete-li objevit vaše nebo partnerovo převládající přesvědčení, tak kontaktujte mou ženu Evu. Zatím tento test nemáme veřejný a provádíme ho individuálně.

Proč je důležité znát partnerovo převládající přesvědčení?

Jak řekl ​Carl G. Jung: "Dokud  nezvědomíme nevědomé, bude to řídit náš život a budeme to nazývat osudem." Dokud neporozumíte tomu, jak funguje mentální modely a jaká převládající přesvědčení tvarují a zabarvují vaše a partnerovo chování, tak budete mít pocit, že je to něco nepochopitelného.

Evoluce vašeho manželství není o skrývání skutečných pocitů a nedostatků jen proto, aby vás někdo miloval a neopustil. Je to právě naopak. Lidé nás mohou milovat jen tehdy, když jim ukážeme svou zranitelnost a nedostatky. Nemusíte být za jakékoliv situace bez ohledu na okolnosti silní a ovládat své emoce. Právě proto máte partnera, kterému se zastaví svět, kdykoliv trpíte.

Pozor na jednu věc. Rozbít mentální modely je podobné jako zbavit se závislosti. Netvrdíme, že je to snadné, ale ani neříkáme, že je to nemožné. Budete muset získat vysoký stupeň sebereflexe a sebeuvědomění, abyste se dokázali dostat za to, za koho se považujete a pozorovat váš způsob bytí a jednání, jenž ovlivňují výsledky, kterých dosahujete.

Pokud máte odvahu, kontaktujte nás a mi vám na této odvážné cestě pomůžeme.

Úspěšně jste se přihlásili k FlowaveCoach
Skvělé! Dokončete objednávku a získejte plný přístup k veškerému prémiovému obsahu.
Chyba! Nelze se zaregistrovat. Neplatný odkaz.
Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.
Chyba! Nelze se přihlásit. Zkuste to prosím znovu.
Skvělé! Váš účet je plně aktivován a nyní máte přístup k prémiovému obsahu.
Chyba! Pokladna Stripe selhala.
Skvělé! Vaše fakturační údaje jsou aktualizovány.
Chyba! Aktualizace fakturačních údajů se nezdařila.