Naše obchodní podmínky jsou jednoduché. Naším cílem není někomu účtovat peníze za něco, co nechce nebo mu neslouží. Na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že si kupujete digitální obsah. Pokud nebudete spokojení, tak nám nejdříve napište na email sazovsky@flowave.cz. Záleží nám na spokojenosti a naplnění zájmu všech zúčastněných stran.

Předmětem koupě je členský měsíční nebo roční poplatek v online magazínu FlowaveCoach.com.

Platba se provádí pomocí bezpečné platební brány Stripe. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Hned po zaplacení získáte kompletní přístup do celého obsahu stránek FlowaveCoach.

Na webu najdete koučovací techniky, postupy a metody, které lze využívat pro vlastní potřebu, avšak neneseme žádnou odpovědnost za výsledky a následky, které budete mít. Nemůžeme mít vliv na to, jak s technikou budete zacházet a jak ji bude přijímat váš klient.

Chceme vás požádat, abyste prezentované techniky, postupy a metody nikde dále neprodávali nebo nevyučovali, pokud jsme se předem nedohodli nebo nemáte smluvené licenční podmínky.

Autorská práva – licence (postupy, techniky, e-knihy a audio nahrávky)

Prosím, berte na vědomí, že veškerý nabízený obsah na webu jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Berte na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn stažené materiály užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každého materiálu. Uživatel zejména není oprávněn užívat obsah jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Berte na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl jste povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a jste povinni vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.