Informační povinnost správce

Ing. Miroslav Sázovský, se sídlem Tolstého 20, 61600 Brno, IČ: 74723821, DIČ: CZ7912122856, (dále jen jako „Provozovatel“) si vás dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem některé z poskytovaných služeb, osobou navštěvující webové stránky na doméně flowavecoach.cz osobou v email databázi Ing. Miroslava Sázovského (IČ: 74723821) a nebo jinak jednáte s Ing. Miroslavem Sázovským, je správcem Vašich osobních údajů Ing. Miroslav Sázovský, IČ: 74723821 a jeho žena Ing. Eva Sázovská Andriessen, IČ 03611639.

Jak vás mohu kontaktovat?

Poštou na adresu: Miroslav Sázovský.; Tolstého 20; 61600 Brno - Žabovřesky; E-mail: kancelar@sazovsky.cz;

Kdy nás kontaktovat?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

Proč potřebujeme informace?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih nebo služeb).

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics, Facebook Ads. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

Práce se osobními údaji?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy.

K údajům o návštěvnících našich webových stránek má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky. Informace o tom, jak naše webové stránky využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

K údajům o zákaznících mají přístup také vývojáři společnosti, která vyvíjí a zajišťuje účetní aplikace.

Údaje o zákaznících v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků.

V případě, že jste v našem emailovém seznamu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení.

V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích.

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.

S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

Manipulace s osobními údaji?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva poskytovatele informací.

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.

Doba na odpověď.

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Cena žádosti?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

Odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.