V každodenní praxi kouče je stanovení cílů základní koučovací technikou, kterou je nutné používat, abyste měli klienta kam vést (uplatnili leadership). Pokud nemáte cíl, nemáte patřičnou motivaci a nikam nedojdete. V praxi se však setkávám se dvěma extrémy:

  1. Klient se urputně honí za cílem a nedostatek času a energie ohrožuje jeho šanci na úspěch.
  2. Klient se upne na cíl a je přílišně orientovaný na budoucnost, což má negativní dopad na jeho přítomnost.

Úkolem každého kouče je udržet jakousi dichotomii mezi těmito extrémy.

Klient by se neměl urputně soustředit na přítomnost a ztrácet směr z vytvořené budoucnosti, ale ani by se neměl přílišně soustředit na budoucnost a ztrácet dotyk s přítomností.

Smyslem cíle je:

  • vytvořit posilňující kontext, který naplní zájem všech zúčastněných stran,
  • poskytnout možnost, jak být sebevyjádření,
  • mít možnost naplnit vše, na čem vám záleží a co je pro vás skutečně důležité,
  • naplnit váš osobní zájem,
  • mít možnost, žít život, který milujete.

Nepomáhejte klientům jen stanovit cíl, ale pomozte jim vytvořit takový cíl, který se jim stane filtrem na vše, co budou dělat a poskytne jim dostatečně explicitní vyjádření cesty z jejich vytvořené budoucnosti.

Pamatujte si, když hladovějícím lidem dáte jídlo, tak jim moc nepomůžete. Raději je nechtě objevit, jak ulovit rybu.

Neučte lidi, co mají dělat a co si mají myslet, ale nechte je objevit, jak přemýšlet.

Můžete jim například pomoci objevit:

  • Jak si vhodně dělat cost/benefit analýzu typu pozornosti, díky které objeví, kolik vynakládají energie a času na dosažení cíle (časté propady, přepálení začátku, vyšší úroveň stresu nebo setrvačnosti, ontologická omezení).
  • Praktické strategie a metody, které mohou použít pro sledování pokroku z minulosti, nikoliv přes propast budoucnosti (milníky, debriefings, pracovní rituály, vlastní dohody, kontrolní mechanismy, Flowave Performance Journal).
  • Účinné a funkční systémy, které je udrží na správné cestě a zároveň si budou moci vychutnávat přítomný okamžik (Flowave Performance System).

Především na začátku roku můžete být pro své klienty příležitostí, aby měli možnost objevit, jak se vytváří vytvořená budoucnost, ze které v přítomnosti budou jednat a která se jim stane filtrem na vše, co budou dělat.

Zobrazte se klientům jako zdroj a součást jejich života z vytvořené budoucnosti. Rádi vám dají odMěnu a budou vás doporučovat svým známým.

Napsal jsem dvě knihy, ve kterých se věnuji stanovení cílů a vytváření vytvořené budoucnosti. Věřím, že vám obě mohou pomoci být ještě větší příležitostí pro vaše klienty, aby měli možnost žít život, který milují.

Koučování a vedení lidí se věnuji od roku 2009. Během té doby jsem viděl spoustu úspěšných lidí, jak si stanovili cíle, které nikdy nedosáhly, ale i ty, kterých dosáhli v rekordně krátkém čase. Celou svou profesní kariéru kouče sleduji ty nejúspěšnější a zabývám se tím, čím se liší od těch úspěšných. Umění stanovit si skutečně důležité cíle vždy rozhoduje a o úspěšném jejich dosažení. Hned potom je dovednost je explicitně komunikovat se svým týmem, který je bude realizovat.

Chcete-li koučovat úspěšné, bohaté a chytré lidi, tak si můžete být jistí, že budou očekávat, že jste mistři ve stanovení cílů a jejich dosahování.

Poslechněte si můj podcast: Vítězný leadership

S láskou a radostí ❤️

Miroslav Sázovský